Galoche Allé 4
4600 Køge
info@boghkon.dk
30 11 35 06

Udvalgte referencer for René Vinther

2010-2015 | Sønderjylland | Åbenrå Sygehus

Sygehus Sønderjylland
Opgaven omhandler udbygning af Åbenrå Sygehus med ny fælles akutmodtagelse, kardiologisk afdeling, steril central samt familiehus, der indeholder pædiatri, neonatalafdeling, fødegang og sengeafdelinger. Projektet gennemføres bæredygtigt, som det første større sygehusprojekt i Danmark, der overholder kravene til lavenergiklasse 2015 i BR10.
[Omfang: 24.000 m2]
Projektledelse for konstruktioner og projekterende.

2013-2014 | Næstved | Næstved Stråleterapi

Stråleterapien på Næstved Sygehus bliver udvidet med yderligere to stråleacceleratorer.
[Omfang: 2.000 m2]
Fagingeniør på konstruktioner

2013-2014 | København | KBH´s Åbne Gymnasium

Opgaven omfatter udvidelse af gymnasiet med en ny tilbygning. Tilbygningen indeholder nye undervisningsfaciliteter. Der bygges en etage over det eksisterende foyerområde og der etablereres opholdsterrasse på tilbygningens tag mm.
[Omfang: 1.000 m2]
Fagansvarlig og fagingeniør på konstruktioner.

2013-2014 | Bagsværd | Buegården

Renovering af altaner og udskiftning af vinduer for hele boligkomplekset.
[Omfang: 8.000 m2]
Projektleder og fagingeniør på konstruktioner.

2013-2014 | København | Egmontgården

Energirenovering af Egmontgården, som er et krisecenter for enlige kvinder med og uden børn. Stedet består af 78 boliger og 23 nødboliger i krisecentret. Egmontgården er oprindeligt tegnet af Kay Fisker i 1954. Ejendommen består af 3 sammenhængende bygninger i 5 etager.
[Omfang: 2.880 m2]
Fagingeniør på konstruktioner.

2013-2014 | Næstved | Næstved Arena

Nyt idræts- og kulturbyggeri på 10.000m2 i Næstved. Multiarenaen får en kapacitet på 2.500 – 4.000 tilskuere afhængigt af aktivitet.
[Omfang: 6200 m2]
Projektledelse på ingeniørprojektet.

2014 | Nærum | Nærum Gymnasium

Nyt multihuset til Nærum Gymnasium, med kapacitet til 6 gymnasieklasser. Multihuset rummer kreative og innovative læringsmiljøer, hvor elevernes kompetencer er i fokus.
Projektleder og fagingeniør konstruktioner.

2011-2013 | København, Valby, Vanløse | GOPI-Idrætsanlæg

Genopretning af bygningsdele og installationer samt gennemførelse af energiforbedringer på Københavns Kommunes idrætsanlæg, Valby Idrætspark, Vanløse Idrætspark, Holmens Idrætsanlæg, Valby Hallen, Motorbanen Ved slusen 2 og Copenhagen Skaterpark.
Projektledelse på ingeniørprojektet og fagansvarlig for konstruktioner.

2009-2013 | Roskilde | Retten i Roskilde

Bygherrerådgivning ved udarbejdelse af udbudsmateriale til totalentrepriseudbud til ny retsbygning. Retsbygningen er placeret på hjørnet af Ringvejen.
[Omfang: 6.270 m2]
Bygherrerådgivning: konstruktioner.

2011-2012 | Måløv | Søfryd - Bæredygtige boliger

56 almene familieboliger (lejligheder) på 77-112 m2 i helt ny bydel i Måløv med bæredygtige og fremtidssikrede boliger i meget høj kvalitet.
[Omfang: 5.506 m2]
Projektledelse og ansvar for konstruktionsprojekt og projektopfølgning.

2010-2012 | Roskilde | Margrethebo Plejehjem

Ombygningen af det eksisterende plejehjem, samt den nærliggende klosterbygning, Margrethehjemmet i Roskilde. Mellem bygningerne opføres en ny moderne mellembygning, som binder bygningerne sammen.
[Omfang: 3.000 m2]
Projektledelse på ingeniørprojektet.

2007-2011 | Herlev | Herlev Hospital - Renovering af ventilation

Renovering af ventilationsaggregater i behandlingsbygningen (blok 5) og sengeafsnit (blok 1). Opgaven omhandler udskiftning af ventilatorer og automatik i de største ventilationsanlæg til nye, energieffektive typer med kapacitet til også at dække kommende varmegenvinding. Opgaven gennemføres i tæt samarbejde med Herlev Hospitals tekniske afdeling. Udføres mens hospitalet er i drift.
[Omfang: 1000000 m3/h, 15 mio. kr.]
Fagingeniør på konstruktioner

2008-2009 | Ringsted | Domicil for SuperGros

7.000 m2 domicil i 3 etager, udarbejdelse af projekt for administrationsbygning (ikke opført) .
Projektledelse på ingeniørprojektet.

2007-2009 | Roskilde | RO´s Torv

Udvidelse af butikscenter med butiksarealer, lager, p-kældre og p-huse til 1.200 biler [Omfang: Areal: 42.000 m2]
Projektleder og projektering af konstruktioner.

2008 | Ringsted | Renovering af 88 boliger

Udarbejdelse af konstruktionsprojekt (stabilitetsudbedringer) samt renoveringsprojekt for omfangsdræn i 88 boliger, Kristoffersvej i Ringsted.
Projektleder.

2006-2008 | Frederiksberg | Butikker, P-hus, Kontor, Penthouselejligheder

Nybyggeri af 9.000 m2 butikker, p-hus, kontoretager samt penthouselejligheder på Finsensvej 78, Frederiksberg.
Projektleder.

2006-2007 | Fakse | Kulturhuset Kanten

Nybyggeri af kulturhus med museum, biograf og café, 1.300 m2.
Projektleder.

2006-2007 | København | Om- og tilbygning af etagebyggeri

Om- og tilbygning af etagebyggeri, 23 boliger i alt 2.500 m2, Vejlegade, Østerbro
Projektleder for konstruktionsprojektet.

2006 | Ringsted | Andelsboligforeninegn AB 1941 (afd. 3+4)

Udførelse af konstruktionsprojekt (betonrenovering af altaner).
Projektleder.

2004-2005 | Roskilde | RO´s Torv

Etablering af 400 m2 kælder, demontering af eksisterende bygning, opførelse af kælder og remontering af bygningselementer. Ombygning, 70 m bærende og stabiliserende væg erstattet af stålkonstruktion.
Projektering og tilsyn.

2004-2005 | Gladsaxe | Rosenlund (etape II) - ældre og plejeboliger

56 boliger samt fælleshus med produktionskøkken, 5.000 m2.
Projektering af bærende konstruktioner og kloak samt tilsyn.

2004-2005 |Holbæk | Nybyggeri af lejligheder ved havnen

24 ejerlejligheder i 3 etager samt kælder og parkering, 3.000 m2, Brogadehus i Holbæk.
Projektleder, projektering af bærende konstruktioner og kloak.

2004-2005 | Roskilde | RO´s Torv

Udvidelse af p-hus, ekstra etage på eksisterende p-hus, 5.200 m2
Projektleder og projektering af bærende konstruktioner og kloak samt tilsyn.

2003-2004 | Roskilde | RO´s Torv - nyt butikscenter

Nyt butikscenter på 3 etager og 23.000 m2, inklusiv 8.000 m2 kælder og P-hus til 400 biler.
Projektering af konstruktioner samt fagtilsyn.

2003-2004 | København | Carlsberg tilbygning - Terminal øst

Tilbygning: 6.350 m2 og produktionshal,1.350 m2 administrations- og personalefaciliteter.
Projektering af konstruktioner samt fagtilsyn.