Bøgh Konstruktioner

Erfaringer

Udvalgte referencer for byggeingeniør René Vinther

Projektledelse | Bygherrerådgivning | Fagingeniør

Sygehus Sønderjylland

Opgaven omhandler udbygning af Åbenrå Sygehus med ny fælles akutmodtagelse, kardiologisk afdeling, steril central samt familiehus, der indeholder pædiatri, neonatalafdeling, fødegang og sengeafdelinger. Projektet gennemføres bæredygtigt, som det første større sygehusprojekt i Danmark, der overholder kravene til lavenergiklasse 2015 i BR10.

[Omfang: 24.000 m2]

Projektledelse for konstruktioner og projekterende.

Stråleterapien på Næstved Sygehus bliver udvidet med yderligere to stråleacceleratorer.

[Omfang: 2.000 m2]

Fagingeniør på konstruktioner

Opgaven omfatter udvidelse af gymnasiet med en ny tilbygning. Tilbygningen indeholder nye undervisningsfaciliteter. Der bygges en etage over det eksisterende foyerområde og der etablereres opholdsterrasse på tilbygningens tag mm.

[Omfang: 1.000 m2]

Fagansvarlig og fagingeniør på konstruktioner.

Renovering af altaner og udskiftning af vinduer for hele boligkomplekset.

[Omfang: 8.000 m2]

Projektleder og fagingeniør på konstruktioner.

Energirenovering af Egmontgården, som er et krisecenter for enlige kvinder med og uden børn. Stedet består af 78 boliger og 23 nødboliger i krisecentret. Egmontgården er oprindeligt tegnet af Kay Fisker i 1954. Ejendommen består af 3 sammenhængende bygninger i 5 etager.

[Omfang: 2.880 m2]

Fagingeniør på konstruktioner.

Nyt idræts- og kulturbyggeri på 10.000m2 i Næstved. Multiarenaen får en kapacitet på 2.500 – 4.000 tilskuere afhængigt af aktivitet.

[Omfang: 6200 m2]

Projektledelse på ingeniørprojektet.

Nyt multihuset til Nærum Gymnasium, med kapacitet til 6 gymnasieklasser. Multihuset rummer kreative og innovative læringsmiljøer, hvor elevernes kompetencer er i fokus.

Projektleder og fagingeniør konstruktioner.

Genopretning af bygningsdele og installationer samt gennemførelse af energiforbedringer på Københavns Kommunes idrætsanlæg, Valby Idrætspark, Vanløse Idrætspark, Holmens Idrætsanlæg, Valby Hallen, Motorbanen Ved slusen 2 og Copenhagen Skaterpark.

Projektledelse på ingeniørprojektet og fagansvarlig for konstruktioner.

Bygherrerådgivning ved udarbejdelse af udbudsmateriale til totalentrepriseudbud til ny retsbygning. Retsbygningen er placeret på hjørnet af Ringvejen.

[Omfang: 6.270 m2]

Bygherrerådgivning: konstruktioner.

56 almene familieboliger (lejligheder) på 77-112 m2 i helt ny bydel i Måløv med bæredygtige og fremtidssikrede boliger i meget høj kvalitet.

[Omfang: 5.506 m2]

Projektledelse og ansvar for konstruktionsprojekt og projektopfølgning.

Ombygningen af det eksisterende plejehjem, samt den nærliggende klosterbygning, Margrethehjemmet i Roskilde. Mellem bygningerne opføres en ny moderne mellembygning, som binder bygningerne sammen.

[Omfang: 3.000 m2]

Projektledelse på ingeniørprojektet.

Renovering af ventilationsaggregater i behandlingsbygningen (blok 5) og sengeafsnit (blok 1). Opgaven omhandler udskiftning af ventilatorer og automatik i de største ventilationsanlæg til nye, energieffektive typer med kapacitet til også at dække kommende varmegenvinding. Opgaven gennemføres i tæt samarbejde med Herlev Hospitals tekniske afdeling. Udføres mens hospitalet er i drift.

[Omfang: 1000000 m3/h, 15 mio. kr.]

Fagingeniør på konstruktioner

7.000 m2 domicil i 3 etager, udarbejdelse af projekt for administrationsbygning (ikke opført) .

Projektledelse på ingeniørprojektet.

Udvidelse af butikscenter med butiksarealer, lager, p-kældre og p-huse til 1.200 biler

[Omfang: Areal: 42.000 m2]

Projektleder og projektering af konstruktioner.

Udarbejdelse af konstruktionsprojekt (stabilitetsudbedringer) samt renoveringsprojekt for omfangsdræn i 88 boliger, Kristoffersvej i Ringsted.

Projektleder.

Nybyggeri af 9.000 m2 butikker, p-hus, kontoretager samt penthouselejligheder på Finsensvej 78, Frederiksberg.

Projektleder.

Nybyggeri af kulturhus med museum, biograf og café, 1.300 m2.

Projektleder.

Om- og tilbygning af etagebyggeri, 23 boliger i alt 2.500 m2, Vejlegade, Østerbro

Projektleder for konstruktionsprojektet.

Udførelse af konstruktionsprojekt (betonrenovering af altaner).

Projektleder.

Etablering af 400 m2 kælder, demontering af eksisterende bygning, opførelse af kælder og remontering af bygningselementer. Ombygning, 70 m bærende og stabiliserende væg erstattet af stålkonstruktion.

Projektering og tilsyn.

56 boliger samt fælleshus med produktionskøkken, 5.000 m2.

Projektering af konstruktioner (bærende) og kloak samt tilsyn.

24 ejerlejligheder i 3 etager samt kælder og parkering, 3.000 m2, Brogadehus i Holbæk.

Projektleder, projektering af konstruktioner (bærende) og kloak.

Udvidelse af p-hus, ekstra etage på eksisterende p-hus, 5.200 m2.

Projektleder og projektering af bærende konstruktioner og kloak samt tilsyn.

Nyt butikscenter på 3 etager og 23.000 m2, inklusiv 8.000 m2 kælder og P-hus til 400 biler.

Projektering af konstruktioner samt fagtilsyn.

Tilbygning: 6.350 m2 og produktionshal,1.350 m2 administrations- og personalefaciliteter.

Projektering af konstruktioner samt fagtilsyn.